Скачать

Тимчасове відновлення великого мосту

Варіант 1 відновлення мосту на обході

Розрахунок довжини підходів при відновлені мосту на ближньому обході виконується за планом:

Рис.1 Рівень проїзду тимчасового мосту


Рис.2 План ближнього обходу

Вихідні дані: R=350, b=25, a=25, i=20%


Lc – довжина підходу.

Lх – проекція обходу.

A – відстань між вісями старого мосту та вісью мосту на ближньому обході (згідно з завданням).

B – довжина прямої вставки між зворотніми кривими (згідно з завданням).

R – радіус кривих на підході (згідно завданням).

=140

Визначення рівня проїзду (ПР) тимчасового мосту:

ПРт.м. = ПРк.м.h1=46-3,4=52,27 м

ПРк.м. – відмітка підошви рейки капітального мосту 56,0м

ПРт.м. – відмітка підошви рейки тимчасового мосту


h1= Lc. il/1000=188,6*18/1000=2,4 м;

Lc – довжина криволініїно дільниці підходу 188,6м

i1 – ухил, що допускається;

il = iк – iп=18-2=16

iк – керуючий ухил 20

iп – ухіл пом’якшення;

Визначення рівня проїзду тимчасового мосту з умов забезпечення підмостового габариту:

▼ПРт.м. =▼ ГВВ + h2 + hб=34,5+4.0+3.27=51,77 м

ГВВ – відмітка горизонту високої води 45м

hб – будівельна висота судоплавної прогонової споруди, 3,27

h2 – висота підмостового габариту, 4,00

З двох значень відмітки підошви рейки приймається більше значення.

ПРт.м.=52,6 м

Визначення конструкції надбудов та фундаментів:


Розрахункова схема


ПР – відмітка підошви рейки

ВЗ – відмітка землі

ГМВ – відмітка горизонту меженої води

hб – будівельна висота примикающої прогонової споруди

hв – глибина води

hр – висота ростверку = 0,44 м

Hзп – висота зрізки паль при відсутності води

H’зп – висота зрізки паль при глибині води > 1.0 м

Hн – висота надбудови Hнр+0,66 м

Опора 0

Опора №0:

Hн=ПР - hб - hр - ВЗ - Hзп= 42,6-1,24-0,44-35-0,7=8,66 м

Приймаємо .

Схема надстройки № 107.


Опора 1

Опора №1:

Hн=ПР - hб - hр - ВЗ - Hзп= 42,6-1,24-0,44-34-1,16=10,66 м

Приймаємо

Схема надстройки № 108 .

Опора 2

Опора №2:

Hн=ПР - hб - hр - РМВ - Hзп= 42,6-1,24-0,44-33-1,2=8,66 м

Приймаємо Hн=8,66 м.

Схема надбудови № 107.

Опора 3

Опора №:

Hн=ПР - hб - hр - РМВ - Hзп= 42,6-1,24-0,44-33-1,2=8,66 м

Приймаємо Hн=8,66 м.

Схема надстройки № 115.

Опора 4

Опора №4:

Hн=ПР - hб - hр - ГМВ - H’зп =42,6-3,27-0,44-33-1,23=8,66

Приймаємо Hн=8,66 м.

Схема надстройки № 115.


Опора 5

Опора №5:

Hн=ПР - hб - hр - ГМВ - H’зп =42,6-3,27-0,44-33-1,23=8,66

Приймаємо Hн=8,66 м.

Схема надбудови № 115.

Опора 6

Опора №6:

Hн=ПР - hб - hр - ГМВ - H’зп =42,6-1,24-0,44-33-1,26=8,66

Приймаємо Hн=8,66 м

Схема надбудови № 107.

Опора 7

Опора №7:

Hн=ПР - hб - hр - ГМВ - H’зп =42,6-1,24-0,44-33-1,26=8,66

Приймаємо Hн=8,66 м

Схема надбудови № 107.

Опора 8

Опора №8:

Hн=ПР - hб - hр - ГМВ - H’зп =42,6-1,24-0,44-35,6-0,7=10,66

Приймаємо Hн=10,66 м

Схема надстройки № 108.


Потреби в матеріалах на спорудження опори

№ п/пПоказникО.в.Номер опоризагалом
012345678
1Висота надбудовим8,6610,668,668,668,668,668,668,6610,66
2Потреба в лісоматер. на надбудову

м3

9,712,716,416,420,320,316,416,49,7138,3
3Потреба в металі на надбудовукг535748966966107210729669665357291
4Потреба в лісоматер. на фундаменти

м3

7,199,231,931,950,150,131,931,97,19251,38
5Потреба в металі на фундаменткг21326922372237343534552237223721316513
6Всього матеріалу

м3/

кг

Лесоматериалов, м3

389,68
Металла, кг23804

Графік мінімального необхідного строка відновлення мосту на обході

\п

Найменування робітКількість годин1 доба2доба3доба4доба
ІІІІІІІІІІІІ
1Підготовчі роботи20

2Встановлення фундаменту20

3Монтаж надстройок4

4Встановлення П.С.16

 5 всього 2,8 діб

Варіант 2 відновлення мосту на старій вісі

Відновлення мосту на старій вісі виконується на тому ж рівні, з максимальним використанням конструкцій опор та їх елементів, що зберіглися. В рамках заданого курсового проекту опора 0 та опора 1 збереглися і прогонова будова між ними теж збереглася, використаємо 2 фундаменти зруйнованих опор 4 та 8.

Підбір фундаментів та рам опор

Опора № 0

Опора №0

Приймаємо .

Схема надстройки № 107.

Опора № 1

Опора №1

Приймаємо .

Схема надстройки № 108.

Опора № 3

Опора №3

Приймаємо .

Схема надстройки № 107.


Опора № 4

Опора № 4

Приймаємо

Схема надстройки № 115.

Опора № 5

Опора №5

Приймаємо .

Схема надстройки № 115.

Опора № 6.

Опора № 6

Приймаємо .

Схема надстройки № 115.

Опора № 7.

Опора №7

Приймаємо .

Схема надстройки № 107.

Опора № 8.


Опора №8

Приймаємо .

Схема надстройки № 108.

Опора № 9

Опора №9

Приймаємо .

Схема надстройки № 108.

Потреби в матеріалах на спорудження опори

№ п/пПоказникО.в.Номер опоризагалом
012345678
1Висота надбудовим--10,6610,668,667,6610,6610,668,66
2Потреба в лісоматер. на надбудову

м3

--29,929,928,620,329,929,920,6189,1
3Потреба в металі на надбудовукг--178617861600107217861786117810994
4Потреба в лісоматер. на фундаменти

м3

--11,3440,9050,140,940,90184,14
5Потреба в металі на фундаменткг--29228660345528662866012345
6Всього матеріалу

м3/

кг

--

Лесоматериалов, м3

373,24
Металла, кг23339

Графік мінімального необхідного строка відновлення мосту на обході

\п

Найменування робітКількість годин1 доба2доба3доба4доба
ІІІІІІІІІІІІ
1Підготовчі роботи20

 • Астрономии
 • Банковскому делу
 • ОБЖ
 • Биологии
 • Бухучету и аудиту
 • Военному делу
 • Географии
 • Праву
 • Гражданскому праву
 • Иностранным языкам
 • Истории
 • Коммуникации и связи
 • Информатике
 • Культурологии
 • Литературе
 • Маркетингу
 • Математике
 • Медицине
 • Международным отношениям
 • Менеджменту
 • Педагогике
 • Политологии
 • Психологии
 • Радиоэлектронике
 • Религии и мифологии
 • Сельскому хозяйству
 • Социологии
 • Строительству
 • Технике
 • Транспорту
 • Туризму
 • Физике
 • Физкультуре
 • Философии
 • Химии
 • Экологии
 • Экономике
 • Кулинарии
 • Подобное: