Скачать

Значення слова. Зміна значення слова. Причини та джерела семантичної зміни значення слова

2) лексичне значення. У мовознавстві під значенням мали на увазі назву предмета, поняття, різні відносини, функції слова, інваріант інформації (5). Значення, в його широкому змісті, розбивається на сім складових частин Д. Лінча (5): логічне, зв’язане із семантичним досвідом, конотативне, стилістичне, афективне, рефлекторне, ситуативне і тематичне.

а)Граматичне значення слова

Слова, що відносяться до одного граматичного класу, мають, як правило, загальні риси. Ряд слів,наприклад, fact, book, face, number, при придбанні ознак множини або родового відмінка поєднуються загальними граматичними ознаками й значеннями морфем. Звідси форми facts, books, faces, numbers мають граматичне значення множини, форми fact’s, book’s, face’s, number’s – граматичне значення родового відмінка і т.д.

Граматичне значення – це значення формальної приналежності слова, що виражене залежними морфологічними елементами, які окремо не вживаються, наприклад, -s в houses, -ing в writing і под. Для кожного прикладу обов'язкові граматичні значення часу, числа, відмінку, виду, порівняння і т.д.. А.К. Жолковський до граматичних значень відносить і абстрактні значення контакту, володіння, знання, почуття, волі, бажання, реальності, потенційності, уміння (12). Таким чином, граматичне значення ідентифікується присутністю певних морфологічних ознак, однакових для форми цілого ряду слів. У процесі спілкування граматичні значення поєднуються з лексичними.

б) Лексичне значення слова

Кожне слово, крім своїх граматичних зв'язків, має лексико-семантичне значення (виклад), історично або умовно закріплене. Воно може позначати один або кілька об'єктів, мати різні емоційні характери, взагалі, все те, що відноситься до значення. Всі форми слів house, houses, house’s, наприклад, пов'язані з поняттям житла. Лексичне значення - це відбиток предмета реальної дійсності, що є фактом вимови, внаслідок формування постійного зв'язку викладу з формою, у якій воно реалізується, входить у структуру мовної одиниці як ознака, загальна для всіх мовних ситуацій. Прямі, номінативні значення зв’язані з поняттям. Їм властива й лексико-семантична узагальненість. Так, у слові land виділяються три основні значення:

1) earth, ground, soil