Скачать

Визначення метеорологічних і кліматичних факторів міста Миколаїва

ЗМІСТ

Загальна частина

Анотація

Визначення метеорологічних і кліматичних факторів

1. Визначення радіаційного балансу діяльного шару землі

1.1 Розрахунок радіаційного балансу

1.2 Побудова діаграми добового розподілу радіаційного балансу

2. Аналіз теплового режиму атмосфери

2.1 Визначення розподілу температури атмосферного повітря по висоті

2.2 Побудова графіку кривої стратифікації

2.3 визначення характеру стану атмосфери

3. Аналіз розподілу водяної пари в атмосфері

3.1 Визначення характеристик вологості повітря

3.2 Визначення розподілу вологості повітря по висоті

3.3. Розрахунок умов конденсації водяної пари в атмосферному повітрі

3.4 Визначення рівня конденсації

3.5 Визначення висоти шару перемішування

3.6 Побудування графіку кривої стану повітря

4. Аналіз режиму вітрів

5. Кліматична характеристика місцевості

6. Характеристика об’єкта – джерела забруднення

7. Аналіз впливу метеорологічних факторів на рівень забруднення атмосфери

7.1 Аналіз режиму вітрів

7.2 Аналіз стратифікації атмосфери

7.3 Аналіз повторюваності туманів і атмосферних опадів

7.4 Аналіз несприятливих метеорологічних умов ( НМУ )

8. Аналіз метеорологічних умов поширення домішок

Література


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

У сучасних умовах швидкого розвитку промисловості, росту міст, посилюється вплив на навколишнє середовище. Атмосфера є одною з основних систем навколишнього середовища. Суттєвий вплив на перенесення речовин в атмосфері справляють метеорологічні умови. В ГОСТ 17.2.3.02-78 « Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» зазначається необхідність врахування при встановленні гранично допустимих викидів (ГДВ) кліматичних умов місцевості.

Урахування результатів досліджень забруднення атмосфери і кліматичних умов, що визначають розсіювання речовини в атмосфері, необхідне також при державному плануванні заходів по охороні атмосферного повітря, для раціонального розташування житлових районів та підприємств , а також для регулювання викидів шкідливих речовин джерелами забруднення в окремі короткі періоди часу при несприятливих умовах для розсіювання.

У рамках вивчення курсу «Метеорологія і кліматологія» студенти виконують курсову роботу, мета якої складається у визначенні та аналізі метеорологічних і кліматичних факторів, пов’язаних із фізичними процесами, що формують клімат певної місцевості і впливають на розсіювання домішок в атмосфері.

У ході курсової роботи студенти повинні показати свої знання у розв’язанні наступних питань:

· Обробка та аналіз кліматичних спостережень;

· Виявлення зв’язків між кліматичними та екологічними процесами;

· Визначення метеорологічних умов, що найбільш суттєво впливають на рівень забруднення атмосфери даної місцевості;

· Застосування метеорологічних знать при вирішенні завдань оцінки об’ємів;

· Напрямків та швидкостей атмосферних міграцій забруднювачів довкілля

· Аналіз найбільш несприятливих ситуацій при атмосферних міграціях забруднювачів стосовно до певних умов розташування джерел шкідливих викидів.

У курсову роботу входить пояснювальна записка у супроводженні відповідного графічного матеріалу, яка складається із анотації і двох частин.

Перша частина направлена на засвоєння студентами знань фізичної суті процесів, що формують клімат, і їх практичне застосування при визначенні метеорологічних факторів, які впливають на розсіювання домішок в атмосфері.

Перша частина містить такі розділи:

w Визначення радіаційного балансу діяльного шару землі

w Аналіз теплового режиму атмосфери

w Аналіз розподілу вологості в атмосфері

w Визначення кількості та інтенсивності опадів

w Аналіз режиму вітрів

w Побудування кліматограми

Графічний матеріал, яким супроводжується пояснювальна записка першої частини повинен містити: графік добового розподілу сумарної сонячної радіації та радіаційного балансу, графік кривої стратифікації, графік кривої стану атмосферного повітря, розу вітрів. У кінці першої частини будується загальна кліматограма для заданої місцевості.

Друга частина курсової роботи присвячена аналізу впливу метеорологічних факторів на рівень забруднення атмосфери в районі розташування заданого промислового підприємства і населеного пункту. Друга частина містить такі підрозділи:

w Аналіз режиму вітрів

w Аналіз стратифікації атмосфери

w Аналіз повторюваності туманів та атмосферних опадів

w Аналіз несприятливих метеорологічних умов (НМУ)

w Аналіз метеорологічних умов поширення домішок

атмосфера забруднення метеорологічний радіаційний


АНОТАЦІЯ

Адміністративне розташування

Миколаїв – адміністративний центр Миколаївської області. центр Жовтневого і Миколаївського районів. Місто розташоване при впадінні річки Інгул у Південний Буг, за 65 кілометрів від Чорного моря. Загальна площа міських земель становить 25,3 тис. га (260 кмІ). Миколаїв посідає дев'яте місце за чисельністю населення в Україні; тут мешкає понад 506 400 чоловік ( дані на 2008 рік). Густота населення - 1 959 осіб/кмІ. Загальна довжина вулиць, проїздів та набережних – 960 км.

Фізико-географічне районування

Місто Миколаїв розташоване в Степовій зоні півдня України. Згідно з фізико-географічним районуванням України (1968) територія міста розміщена на межі двох фізико-географічних областей – Бузько-Дніпровської та Дністровсько-Бузької степових областей Причорноморської південностепової провінції.

Територія Миколаїва лежить на Причорноморській низовині, тобто має низовинний рельєф. Характерними грунтами для Миколаїва є супіски з домшками вапнякових включень.

Географічні координати міста 46°58′31″ пн. ш. і 31°59′37″ сх. д. Висота над рівнем моря 42 м

Середня місячна температура

ЙЙЙЙЙЙЙVVVЙЙVЙЙЙЙXXXЙЙрік
-3.5-2.82.19.416.520.323.222.217.010.33.9-1.29.8

Середня місячна відносна вологість

ЙЙЙЙЙЙЙVVVЙЙVЙЙЙЙXXXЙЙрік
87848667636258606676868773

Швидкість повітря

ЙЙЙЙЙЙЙVVVЙЙVЙЙЙЙXXXЙЙрік
4.75.05.14.54.43.93.63.63.64.04.34.64.3

Середньомісячна сума опадів

ЙЙЙЙЙЙЙVVVЙЙVЙЙЙЙXXXЙЙXЙ- ЙЙЙЙV- Xрік
Середня кількість282525293968434227333132141281422
Максимальна кількість6557618712414516715314810312382602

Повтор туманів

ЙЙЙЙЙЙЙVVVЙЙVЙЙЙЙXXXЙЙрік
1186320.90.50.62591260

Повтор хмурих днів

ЙЙЙЙЙЙЙVVVЙЙVЙЙЙЙXXXЙЙрік
17.215.913.49.17.04.92.32.63.88.616.718.9120

Повтор вітрів

ССВВЮВЮЮЗЗСЗштиль
Й1521121110108136
VЙЙ23184361492310
рік152111812127148

Середня температура грунту

ЙЙЙЙЙЙЙVVVЙЙVЙЙЙЙXXXЙЙрік
-3-24132226302820124-113

Тип ґрунтів – супіски з домішками вапнякових включень


ВИЗНАЧЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ТА КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ

1) Визначення радіаційного балансу діяльного шару землі

1.1 Розрахунок радіаційного балансу

Радіаційний баланс діяльного шару землі R являє собою суму короткохвильової радіації Rк та довгохвильової радіації Rд і залежить від складових його потоків

Sг – потік сонячної радіації на горизонтальну земну поверхню Вт/м2

D- потік розсіяної радіації на земну поверхню Вт/м2

А- альбедо земної поверхні

ВЕФ- ефективне випромінювання

Величина ВЕФ у свою чергу визначається так

- постійна Стефана-Больцмана

- відносна випромінююча властивість земної поверхні

Т3- температура земної поверхні

ТА – середнє значення температури повітря найбільш теплого місяця року

e- парціальний тиск водяної пари