Скачать

Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

а також машини зі штатним обладнанням і технікою інженерних та інших частин та підрозділів спецвійськ і підрозділів військ технічного забезпечення.

До групи транспортних відносяться машини, призначені для побутово-господарського, культурно – побутового, медичного та іншого обслуговування військової частини.

До групи учбових відносяться машини, призначені для навчання особового складу практичному водінню та застосуванню спецобладнання, змонтованого на машинах.

Зарахування машин до груп експлуатації здійснюється на підставі штату та оголошується наказом командира військової частини. До груп бойових та стройових машин зараховуються нові та кращі, технічно справні автомобілі, які мають найбільший ресурс до чергового ремонту.

Технічне обслуговування проводиться для підтримання експлуатаційних покажчиків (надійності) машин в заданих нормативно – технічною документацією межах і забезпечення їх справності та готовності до використання за призначенням.

У Збройних Силах України прийнята планово – попереджувальна система технічного обслуговування, яка передбачає обов`язкове виконання із заданою періодичністю встановленого комплексу робіт в період використання, в процесі зберігання та транспортування.

Своєчасне і якісне технічне обслуговування є важливим елементом експлуатації автомобільної техніки і повинне забезпечувати:

- постійну готовність машин до використання;

- безпеку руху;

- усунення причин, які викликають передчасний знос, старіння, зруйнування, несправності та поломки складових частин та механізмів;

- надійну роботу машин у встановлених міжремонтних ресурсах та термінах їх служби до ремонту й списання;

- мінімальну витрату пального, мастильних та інших експлуатаційних

матеріалів.

Технічне обслуговування машин включає заправку, очищення, миття, перевірку (технічну діагностику), підтягнення кріплень, регулювання агрегатів, складових одиниць, механізмів та приладів, мастильні роботи, усунення несправностей.

По періодичності та обсягу робіт технічне обслуговування поділяється на наступні види:

- контрольний огляд (перед виходом із парку, на привалах, зупинці, перед подоланням водної перешкоди і після її подолання);

- щоденне технічне обслуговування (ЩТО);

- технічне обслуговування №1 (ТО – 1);

- технічне обслуговування №2 (ТО – 2);

- сезонне технічне обслуговування (СО);

- річне технічне обслуговування (РТО).

Для машин, які утримуються на зберіганні:

- технічне обслуговування ТО-1з;

- технічне обслуговування ТО-2з;

- регламентоване технічне обслуговування.

Крім указаних видів технічного обслуговування, усуваються несправності та здійснюються інші роботи в час, передбачений розпорядком дня для догляду за технікою, в парково-господарчі дні та в спеціально відведений час (після закінчення стрільб, занять, навчань), а, також здійснюється підготовка машин до експлуатації у складних умовах і до транспортування.

Зберігання машин включає:

- спеціальну підготовку машин до зберігання (консервацію);

утримання машин на зберіганні (технічне обслуговування, перевірку стану, переконсервацію, освіження шин, акумуляторних батарей, пального, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів і запасних частин з обмеженим терміном служби).

Зберігання машин може бути:

- короткочасним (до одного року);

- тривалим (рік і більше).

На короткочасне зберігання ставлять машини, використання яких не планується більш 3 місяців.

Транспортування машин може здійснюватись залізничним, річним, морським, повітряним та автомобільним транспортом.

Кожний вид транспортування вимагає відповідної підготовки особового складу та автомобільної техніки.

Особовий склад повинен практично знати правила безпеки при різних транспортуваннях техніки, а, також правила завантаження й буксирування машин.

Бойова готовність машин визначається їх справністю, надійністю, наявністю підготовленого екіпажу (водія), укомплектованістю відповідними запасними частинами, інструментом, приладами, світломаскувальними засобами (відповідно табелю), заправкою паливом, мастильними та іншими експлуатаційними матеріалами, необхідними для виконання майбутньої задачі.

Бойова готовність машин досягається:

– суворим дотриманням вимог і правил їх експлуатації, встановлених нормативно – технічної документацією;

– своєчасним і якісним ремонтом машин, які вийшли з ладу або були пошкоджені;

– своєчасним та повним забезпеченням військ автомобільним майном і раціональним його використанням;

– створення і підтримання у працездатному стані парків і їх елементів, які забезпечуються виконання всіх технічних вимог по підготовці до використання, технічному обслуговуванню, зберіганню та ремонту машин; підтриманням рухомих засобів ремонту й технічного обслуговування в постійній готовності до виконання поставлених задач;

– високим рівнем технічної підготовки водіїв і інших спеціалістів автомобільної служби.

2. Склад ЗІП автомобіля, порядок його використання, списання і поповнення

В організації експлуатації озброєння вагому роль відіграє забезпечення його запасними частинами, інструментом, належностями та експлуатаційними матеріалами.

До ЗІП відносяться: складні одиниці, блоки, агрегати необхідні для підтримання та відновлення працездатності, справності техніки при технічному обслуговуванні та ремонті.

Запасні частини, інструмент та належності об`єднаються у комплекти: одиночний, груповий, ремонтний.

Крім цього, для поповнення групових та ремонтних комплектів поставляється ЗІП розсипом.

Одиночний комплект ЗІП призначений для забезпечення експлуатації одиниці техніки, підтримання її у працездатному стані шляхом проведення технічних обслуговувань, поточного ремонту.

Він розподіляється на кожний зразок техніки та поставляється з ним один раз на весь період експлуатації.

Витрачені із складу одиночного комплекту предмети ЗІП повинні своєчасно поповнюватись однойменними предметами групового комплекту.

Груповий комплект ЗІП. Виготовляється на групу однойменних зразків в техніки і призначений для забезпечення технічного обслуговування, ремонту техніки із закінченим гарантійним терміном експлуатації силами ремонтного органу військової частини (об`єднання) в обсязі вимог експлуатаційної документації.

Крім того, групові комплекти використовуються для поповнення відповідних одиночних комплектів ЗІП. Груповий комплект ЗІП поставляється промисловістю разом із відповідною групою виробів один раз на весь період експлуатації і повинен бути на складі військової частини. Із групового комплекту ЗІП дозволяється витрачати не більше 50% однойменних запасних частин.

Ремонтний комплект ЗІП виробляється промисловістю на групу однойменних зразків техніки для їх ремонту в стаціонарних майстернях центрального та оперативного підпорядкування, в армійських і фронтових майстернях, а також для поповнення групових комплектів ЗІП.

Запасні частини розсипом призначенні для поповнення групових і ремонтних комплектів і ЗІП під час експлуатації та капітальному ремонті озброєння та техніки. Планування виробництва та поставок ЗІП і розсипом здійснюється, виходячи із щорічного донесення про витрати ЗІП.

Забезпечення військ ЗІП до автомобільної техніки здійснюється за принципом: центр – оперативне командування – об`єднання – з`єднання – частина.

За зберігання, витрати, облік ЗІП особисту відповідальність несуть особи, які здійснюють його зберігання, використання та облік.

Відповідальність за комплектацію техніки ЗІП несуть:

– на техніку, яка експлуатується в підрозділах, військових частинах та об`єднаннях – командири підрозділів, начальники автомобільних служб, частин та об`єднань;

– на техніку, яка зберігається на базах і складах – начальники баз і складів;

– на техніку, яку зберігається на базах центру – начальник ЦАС.

Найбільш активне питання рухомості ЗІП автомобільної техніки у військовій частині.

Видача запасних частин із складу військової частини підрозділам та військовим

майстерням здійснюється по накладним за підписом начальника автомобільної служби частини. При цьому підрозділам та майстерням запасні частини видаються тільки в обмін на відбраковані в процесі експлуатації.

Комплексність одиночного, групових, ремонтних ЗІП автомобільної техніки здійснюється методом перевірки по відповідним відомостям комплектації.

Стан комплектного одиночного ЗІП в підрозділі враховується в карточках, які зберігаються разом із формуляром (паспортом) відповідного зразка техніки. Картка призначена для обліку некомплекту запасних частин, інструменту і приладів в окремих комплектах ЗІП по зразках.

В картках записуються відомості про запасні частини, які входять до комплекту та ті, яких не вистачає, а, також про хід комплектування (така картка має назву «КАРТКА некомплектності»).

Доукомплектування окремих ЗІП, які знаходяться в підрозділах оформляється за накладними, а виявлена некомплектність – актами.

Накладна виписується в автослужбі військової частини у двох примірниках. Перший примірник залишається у начальника складу частини і служить підставою для записів у книзі обліку. Другий примірник видається одержувачу.

В автослужбі частини облік ведеться на всі комплекти.

Одиночний комплект ЗІП зберігається в штатній упаковці разом із зразками автомобільної техніки.

Групові комплекти ЗІП враховуються покомплектно. Вони зберігаються в штатній упаковці на складі частини (об`єднання). Групові комплекти призначені для поточних витрат. Можуть зберігатися без упаковки.

На складі військової частини, в ремонтних підрозділах ведеться облік наявності та рухомості ЗІП розсипом.

Облік наявності та рухомості ЗІП розсипом здійснюється у книзі, де записуються найменування деталей ЗІП, код номенклатури, одиниця виміру, встановлена норма, дата запису, найменування та номер документа, звідки та скільки одиниць прибуло (куди вибуло), скільки коштує.

Такі книги ведуться на складі та в ремонтному підрозділі військової частини (об`єднання), в ремонтному підрозділі складу об`єднання і крім цього, у службі військової частини.

Записи в книзі ведуться: на складі військової частини (об`єднання) – при кожному прийомі (видачі) ЗІП, в усіх ремонтних підрозділах, а, також у службі військової частини (об`єднання) – при кожному обертанні (видачі) та списанні з обліку ЗІП.

Зберігання ЗІП розсипом здійснюється, як правило, в опалюваних сховищах на стелажах у заводській упаковці. Особливу увагу слід звернути на забезпечення зберігання ЗІП та своєчасність його освіження, а, також на проведення контрольних оглядів та технічного обслуговування.

Списання з обліку ЗІП та витрачених матеріалів здійснюється:

– в майстерні – щомісячно на підставі підведення підсумків у книзі обліку

ремонту (обслуговування, обробки) автомобільної техніки та майна по

кількості відремонтованої техніки і майна та витрачених матеріалів