Скачать

Аналіз викидів пересувних джерел в місті Черкаси і перспективи впровадження енергозберігаючих технологій

ЗМІСТ

Вступ

1. Аналітичний огляд літератури

1.1 Характеристика впливу автотранспорту на довкілля4

1.1.1 Основні тенденції розвитку автомобільного транспорту України

1.1.2 Вплив викидів пересувних джерел на довкілля

1.2 Проблеми контролю викидів автотранспорту

1.2.1 Методи контролю та нормування викидів забруднюючих речовин

1.2.2 Законодавча база, щодо регламентування впливу пересувних джерел

1.2.3 Проблеми екологізації автомобільного транспорту України

1.2.4 Використання систем очищення викидів автотранспорту

1.2.5 Перспективи впровадження екологічно чистого пального та інших джерел енергії

2. Аналіз викидів пересувних джерел в місті Черкаси. Перспективи впровадження енергозберігаючих технологій

2.1 Кліматичні та геоморфологічні особливості міста Черкаси

2.2 Динаміка розвитку автомобільної галузі Черкащини та міста Черкаси

2.3 Характеристика впливу валових викидів автотранспорту за 2005-2009 роки та шкода довкіллю

2.4  Перспектива впровадження альтернативного пального та видів енергії у місті Черкаси (газ, електротранс, сонячна енергія, біопаливо – корисне чи ні)

Висновки

Перелік посилань


ВСТУП

Однією з найбільш актуальних проблем сучасності являється охорона навколишнього середовища. Ця проблема загострилась в 20 столітті, коли розгорнувся масовий бурхливий розвиток транспорту, а також недосконалість технічних процесів призвели до забруднення атмосфери, води і ґрунту. Токсичні речовини порушують ріст рослин, знижують урожайність, призводить до загибелі дерев.

Вуглекислий газ CO2 - тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого вуглекислого газу Безбарвний, має кислуватий смак і запах. Є кінцевим продуктом окиснення вуглецю, не горить, не підтримує горіння і дихання. Токсична дія вуглекислого газу виявляється при його вмісті в повітрі 3-4% і полягає в подразненні дихальних шляхів, запамороченні, головному болі, шумі у вухах, психічному збудженні, непритомному стані. При виділенні вуглекислого газу з підошви виробки і відсутності активного струменя повітря в нижній частині її можуть утворюватися застійні зони з високою концентрацією. В рудниковій атмосфері вуглекислий газ. присутній завжди, бо утворюється у великій кількості за рахунок біохімічних та хімічних реакцій окислення, що протікають в гірничих виробках. Граничний допустимий вміст СО2 в шахтному повітрі 0,5-1% (за об'ємом). При 10% наступає непритомність, при 20-25% - смертельне отруєння. Неотруйний газ, без кольору і запаху, що є природною складовою атмосфери. Вуглекислий газ є продуктом спалювання викопного палива. Він має парникові властивості, тобто сприяє утриманню тепла на поверхні Землі і вносить основний вклад у глобальному потеплінні.

Діоксид вуглецю не підтримує дихання і горіння звичайних видів палива.

Незначні кількості CO2 нешкідливі для людини і тварин, але при концентрації його в повітрі понад 3% за об'ємом він стає шкідливим, а при 10% і більше - смертельним.

У природі діоксид вуглецю постійно утворюється при найрізноманітніших процесах: горінні вугілля і інших видів палива, диханні, бродінні, гнитті тощо.

Завданням роботи є аналіз викидів пересувних джерел в місті Черкаси і перспективи впровадження енергозберігаючих технологій.


1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Характеристика впливу автотранспорту на довкілля

Автотранспорт - важлива складова транспортної інфраструктури, покликана своєчасно та якісно задовольняти потреби господарства і населення в перевезеннях. Автомобільним транспортом перевозять понад 60% пасажирів і вантажів. Сучасне життя людини не можливо уявити без автомобіля. Автомобіль стає невід’ємною складовою діяльності людини.

Загальний світовий парк автомобілів нараховує 800 млн. одиниць, з яких 83-85% складають легкові автомобілі, а 15-17% - вантажні і автобуси. Якщо тенденції росту випуску автотранспортних засобів залишаться незмінними, то до 2015 р. кількість автомобілів може зрости до 1,5 млрд. одиниць (2).

Автомобілі поділяються на транспортні (вантажні і пасажирські), спеціальні і спортивні. Вантажні автомобілі призначені для перевезення вантажу і пасажирів, спеціальні - для виконання різних технічних функцій (підйомні крани, пересувні компресори), спортивні - переважно для досягнення певних рекордів швидкості та інших спортивних досягнень.

Вантажні поділяють на 3 категорії: пасажирські, до них відносять легкові автомобілі та автобуси; вантажні - для перевезення різного вантажу та тягачі, які призначені для буксировки напівпричепів і причепів.

За шляховими регламентаціями всі автомобілі поділяються на 3 основні групи. До першої групи “А” відносяться автомобілі шляхового типу, призначені для використання тільки на дорогах з досконалим капітальним покриттям і повною масою до 52т. до другої категорії “Б” належать автомобілі шляхового типу, які допускаються до експлуатації на всій мережі доріг загального використання з повною масою до 34 т.

Крім того, існують автомобілі, що не допускаються до експлуатації по дорогах загального використання, які мають капітальне покриття. Ці автомобілі призначені для роботи по спеціально побудованих для них кар’єрних, лісовозних або інших дорогах, а також поза мережею доріг.

Автомобілі розрізняють також за родом двигуна. В залежності від роду встановленого двигуна автомобілі бувають таких типів: автомобілі з бензиновим двигуном внутрішнього згорання, дизельні автомобілі, що працюють на дизельному паливі та автомобілі з газовими та комбінованими двигунами. За ознаками проходження автомобілі поділяють: на шляхові обмеженого проходження для руху по дорогах з ґрунтовим покриттям підвищеного і високого проходження, які можуть працювати у важких шляхових умовах та по бездоріжжю. Одним з негативних факторів є зростаючим шкідливий вплив їх на навколишнє середовище. Потрапляючи в атмосферу, водойми, ґрунт шкідливі речовини негативно впливають на біосферу.

1.1.1 Основні тенденції розвитку автомобільного транспорту України

Автомобільний транспорт має велике значення для перевезення на короткі відстані, хоча собівартість перевезень, порівняно із залізничним транспортом, більша. Обсяги перевезень автомобільним транспортом за останні роки помітнознизилися. Нині ним відправляється 62 % вантажів. Питома вага автомобільного транспорту у вантажообігу невисока (5 %). За пасажирообігом в Україні він посідає друге місце, після залізничного.

У нашій країні створено густу мережу автомобільних шляхів із твердим покриттям. Загальна довжина автомобільних шляхів — 170 тис. км, із них 165 тис. км — із твердим покриттям.

1.1.2 Вплив викидів пересувних джерел на довкілля

Велика кількість повітря від автомобільного вихлопу викликало европейський потоп в літку 2002 року: паводок в Німеччині, Чехословаччині, Франції, Італії, в Краснодарському краї. Засуха і смог в центральних областях европейської частини Росії, в Московській області. Потоп можно пояснити тим, що до атмосферних течій і флюктуаціям повітряних потоків додались потужні потоки гарячого повітря від автомобільного вихлопу CO2 і парів H2O відпрацьованих газів із Центральної і Південої Европи, де ріст кількості автомобілей перевищує всі допустимі норми. Число автомобілей на трасах і містах збільшилося в 5 разів від цього різко збільшилось теплове нагрівання повітря і його обєм від парів автомобільного вихлопу.

Якщо в 1970-х роках нагрів атмосфери автомобільним транспортом був значно меньший нагріву поверхні Землі від сонця, то в 2002 році кількість автотранспорту збільшилось в стільки разів, що нагрів атмосфери від автомобілів вже дорівнює з нагрівом від сонця і різко порушує клімат атмосфери. Нагріті CO2 і парів H2O від автомобільного вихлопу дає надлишок повітряної маси в центрі Росії, еквівалентний потокам повітря з Гольфстріму, і весь цей надлишкове нагріте повітря підвищує атмосферний тиск. І коли вітер дує в сторону Европи, тут зєднуюються два потоки з Атлантичного океану і із Росії, даючи таку надлишкову кількість опадів, которі ведуть до Европейского потопу.

Кількість шкідливих речовин, які надходять в атмосферу, в складі відпрацьованих газів, залежить від загального технічного стану автомобілей і особливо від двигуна – джерела найбільшого забруднення. Так, при порушенні регуліровки карбюратора викиди СО збільшуються в 4 – 5 раз.

Застосування етиленового бензину, який має в своєму складі з’єднання свинцю, визиває забруднення атмосферного повітря токсичними з’єднанями свинцю. Близько 70% свинцю, доданого до бензину є етиловою рідиною, попадає в атмосферу з відпрацьованими газами, із них 30% осідає на землю, а 40% залишається в атмосфері. Один грузовий автомобіль виділяє 2,5 – 3 кг свинцю в рік.

Концентрація свинцю в повітрі залежить від вмісту свинцю в бензині:

Вміст свинцю в бензині, г/л………… 0,15 0,20 0,25 0,50

Концентрація свинцю в повітрі, мкг/м3…..0,40 0,50 0,55 1,00

Доля участі автомобильного транспорту в забрудненні атмосферного повітря великих міст світу складають, %:

CO NOx Вуглеводи

Москва 96,3 32,6 64,4

Санкт-Петербург 88,1 31,7 79

Токіо 99 33 95

Нью-Йорк 97 31 63

В деяких містах концентрація СО на протязі деяких періодів досягають 200 мг/м3 і більше, при нормативних значеннях максимально допустимих разових концентраціях в 40 мг/м3 (США) і 10 мг/м3 (Росія).

В Москві CO,CH, CnHm - створюють смог, і високий тиск приводить до того, що дим , не іде до гори, в результаті ПДК в сотні раз пернвишюють допустиму норму.

Це приводить до розвитку широкого спектру захворювань (бронхіти, пневмонії, бронхіальної астми, серцевої недостаточності, інсульти, язви шлунку.

У здорових людей організм справляється з отруєним повітрям, але на це уходить так багато фізичних сил, що в результаті всі ці люди втрачають працездатність, праця зменшується, а мозок працює зовсім погано.

Для зменшення ожеледиці при їзді автомобілей зимою вулиці посипають сілю, створюють при цьому багато грязі і калюж. Ця грязь і сирість переносяться в тролейбуси і автобуси, в метро и переходи, підїзди і квартири, взуття від цього псується, засоленість грунту і рік вбивають все живе, псують дерева і трави, риба і вся водяна живність - зникають природні екосистеми.

В Росії на 1 км автомобільних доріг приходиться від 2 до 7 га. При цьому не тільки виводяться сільськогосподарські, лісові і інші землі, але і порушується мешкання популяцій диких тварин.

Біля 2млр тон нафти використовує автомобильний і дизельний автомобілі, трактори, човни, комбайни танки, літаки. Тільки 2млрд тон нафти викидається на вітер і тільки 39млн тон використовується для транспортування вантажів. При цьому , наприклад, в США нафта закінчиться через 10 років, через 20 років залишиться військовий резерв через 30 років чорне золото буде коштувати дорожче жовтого.

Якщо не зміниться витрата нафти , то через 40 років вона просто зникне. Заходи, що приймаються зокрема в Росії для зменшення негативного впливу автотранспорту на навколишнє середовише :

Приймаються заходи для покращення якості вітчизняного автомобільного палива: росте випуск високооктанового палива російскими заводами. Але імпорт єтілірованних бензинів зберігається. В результаті в атмосферу від автотранспорту поступає меньше свинцю.

Законодавство не зменшити ввіз в країну старих автомобілів з низькими експлуатаційними характеристиками, і кількістю іномарок з великим терміном експлуатації, не відповідаючих нормам державних стандартів.

В цілях зниження забруднення навколишнього середовища проводиться перехід підприємств дорожнього господарства з рідкого палива на газ. Приймаються заходи для покращення екологічної ситуації в районах розміщення асфальтобетонних заводів і асфальтосмесительних установок модернізуються очисне обладнання, вдосконалюються мазутні горілки.

1.2 Проблеми контролю викидів автотранспорту

Відпрацьовані гази двигунів внутрішнього горіння має біля 200 складових. Період їх продовжується від кількох хвилин до 4-5 років. Автомобілі спалюють величезну кількість цінних нафтопродуктів, завдаючи одночасно відчутної шкоди навколишньому середовищу, головним чином атмосфері. Оскільки основна маса автомобілів сконцентрована в крупних і найбільших містах, повітря цих міст не тільки обідняється киснем, але і забруднюється шкідливими компонентами відпрацьованих газів. В автомобільних двигунах внутрішнього згорання у світі щорічно спалюється 2 млрд. тон нафтового палива. При цьому ККД складає 23% (6). До головних токсичних викидів автомобіля відносяться: відпрацьовані гази, картерні гази і паливні випаровування.

Основна причина забруднення повітря полягає в неповному і нерівномірному згоранні палива. У відпрацьованих газах двигуна внутрішнього згорання міститься 170 шкідливих компонентів 160 - похідні вуглеводню - неповному згоранню палива у двигуні. Наявність у відпрацьованих газах шкідливих речовин обумовлена умовами згорання палива. Найбільш досліджуваними є викиди двигуна. До складу цих викидів входять оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, сірки, тверді частки. В двигунах реакція горіння перетворює енергію палива в теплоту. В результаті реакції утворюється токсичні речовини. Вони викидаються двигунами в складі відпрацьованих газів. Відпрацьовані гази, які викидаються двигуном, містять оксид вуглецю СО, вуглеводні Оцінка рівня забруднення автотранспортом повітря оксидом вуглецю м. Черкаси, оксиди азоту Оцінка рівня забруднення автотранспортом повітря оксидом вуглецю м. Черкаси, бензапирен, альдегіди і кіптяву. Картерні гази - це суміш частини відпрацьованих газів, які проникають через нещільності поршневих кілець в картер двигуна, з парами моторного мастила. Паливні випаровування надходять в навколишнє середовище через систему живлення двигуна: стиків, шлангів і т.д. Розподіл головних компонентів викидів у карбюраторного двигуна наступне: відпрацьовані гази мають 95% СО, 55% Оцінка рівня забруднення автотранспортом повітря оксидом вуглецю м. ЧеркасиОцінка рівня забруднення автотранспортом повітря оксидом вуглецю м. Черкасиі 98% Оцінка рівня забруднення автотранспортом повітря оксидом вуглецю м. Черкаси, картерні гази по - 5% Оцінка рівня забруднення автотранспортом повітря оксидом вуглецю м. Черкаси, 2% Оцінка рівня забруднення автотранспортом повітря оксидом вуглецю м. Черкаси, а паливні випаровування - до 40% Оцінка рівня забруднення автотранспортом повітря оксидом вуглецю м. Черкаси.

До токсичних відносяться оксид вуглецю, оксиди азоту, вуглеводні, альдегіди, оксид сірки, сажа, бензапирен.

Оксид азоту. Токсичний вплив оксиду азоту при його викидах проявляється в двох шарах атмосфери. Каталітичне руйнування озонового шару спричинює зростання біологічно активної радіації становить загрозу існування атмосфери. Азот потрапляє в стратосферу з тропосфери. Зберігається в оточуючій його атмосфері протягом 3 - 4 днів.

Вуглеводні. У відпрацьованих містяться кілька десятків різних вуглеводнів. Джерелом вуглеводневих сполук є шари паливної суміші, прилеглі до стінок камери згорання, де відбувається гасіння полумя, нерівномірний розподіл суміші виникає нестача кисню, а також циліндри що працюють з пропусками запалювання та згорання.

Альдегіди - органічні сполуки. Найхарактернішими для відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання є акромін, формальдегід та ацетальдегід. Альдегідам властива висока токсичність.

Кіптява - представляє собою безформене тіло без кристалічної решітки в дизельному двигуні кіптява складається з невизначених частин з розмірами 0,3...10. Причина утворення сажі полягає в тому, що енергетичні умови в циліндрі дизельного двигуна опиняються достатніми, щоб молекула палива руйнувалася повністю. Більш легкі атоми водню дифузують в багатий киснем шар, вступають з ним в реакцію. Утворюється при неповному згоранні палива з відпрацьованими газами викидається кіптява. Вона утворюється в камерах згорання двигунів внаслідок піролізу палива при високих температурах і тиску. Особливе багато сажі утворюється в дизелі. Вплів небезпечних речовин може викликати незворотні зміни загибель флори (1).

Вуглеводні з'єднання - етан, метан, бензол, ацетилен і інші токсичні речовини. У відпрацьованих газах містяться вуглеводні різних гомологічних рядів: парафінові алкани, нафтові циклани і ароматичні (бензолові), всього близько 160 компонентів. Вони утворюються в результаті неповного згорання палива в двигуні незгорілі вуглеводні є однією з причин появи білого або голубого диму. Це відбувається при запізнюванні запалювання робочої суміші в двигуні або при понижених температурах в камері згорання.

Сполуки свинцю. Наявність сполук свинцю у відпрацьованих газах є наслідком додавання тетераетилсвинцю в бензини для підвищення октанового числа. Свинець неповністю потрапляє в атмосферу після згорання палива від 70 - 75% загальної його кількості, що міститься у бензинах Певна кількість сполук свинцю потрапляє в повітря при безпосередньому випаровуванні бензинів з паливного баку. Сполуки можуть знаходитися протягом 1 - 4 тижнів.

Оксид вуглецю. Він утворюється переважно в бензинових двигунах при роботі багатьох паливо-повітряних сумішах. Причиною виникнення оксиду вуглецю в цьому випадку є нестача кисню для повного окислення вуглецю, який входить до складу палива. Незначна кількість оксиду вуглецю, утворюється підчас роботи на бідних сумішах на дизелях, є продуктом проміжного окислення вуглецю. Оксид вуглецю - високотоксична сполука. Оксид вуглецю інертний і зберігається в повітрі до 5 років.

Оксиди азоту NO і Оцінка рівня забруднення автотранспортом повітря оксидом вуглецю м. ЧеркасиNO2 - діоксид азоту. Ці гази, виникають в камері згорання двигуна при температурі 2800°С і тиску біля 1 МПа. Оксид азоту - безколірний газ, Легко окислюється киснем. При звичайних атмосферних умовах NO повністю перетворюється в NO2 - газ бурого кольору з характерним запахом. Він важче за повітря і має потенційну небезпеку.

1.2.1 Методи контролю та нормування викидів забруднюючих речовин

Основні заходи, щодо зниження викидів автотранспорту добре відомі: це зниження викидів від кожного автотранспортного засобу і зниженні кількості автотранспортних засобів, робота яких супроводжується шкідливими викидами. Реалізація названих заходів може здійснюватися по наступних напрямах: припинення виробництва бензину із змістом свинцю, перехід на інші види палива, принципове поліпшення екологічних характеристик двигунів за рахунок переходу на більш жорсткі стандарти або навіть на нові види двигунів. Екологічні проблеми, зв'язані з використанням традиційного моторного палива в двигунах транспортних засобів, актуальні не тільки для України, але і для всіх країн світу. В багатьох країнах світу прийняті жорсткі вимоги по екологізації автотранспорту. В результаті з 2000 року по 2007 рік кількість шкідливих речовин у відпрацьованих газах автомобілів знизилася приблизно в 2 рази, а всього за останні 40 років зміст токсичних компонентів зменшився на 70%.

В даний час багато моторобудівних фірм узяли курс на рішення задачі досягнення нульової токсичності відпрацьованих газів. Їх багаторічний досвід показує, що добитися цього можна тільки у разі використовування альтернативних видів моторного палива. Саме тому, практично всі перспективні екологічно-чисті автомобілі, проектуються під альтернативні види палива. Безумовно, значні матеріальні витрати на створення екологічно чистих машин, пов'язані не з благородністю і альтруїзмом моторобудівних компаній, а визначаються тиском державних законів. Пріоритетність природного газу, як найперспективнішого екологічно чистого моторного палива, очевидна для багатьох країн світу. Розробка альтернативних енергоджерел спалювання і очищення органічного палива, створення (модифікація) двигунів, що використовують альтернативні палива, захист від шуму. Поліпшення містобудування і оптимізацію міського руху транспорту взаємно пов'язано і націлено на краще планування доріг і вулиць, будівлю транспортних розв'язок, поліпшення дорожнього покриття, контроль швидкісного руху.

Впровадження альтернативного транспорту - це електромобілі, застосування альтернативного палива, будування ліній для швидкого трамвая, метро.

1.2.2 Законодавча база, щодо регламентування впливу пересувних джерел

Згідно закону України “Про охорону атмосферного повітря” Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел стаття 7). Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин та їх сукупності, які містяться у складі пилогазоповітряних сумішей, що відводяться від окремих типів обладнання, споруд і надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, встановлюються з метою забезпечення дотримання нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря з урахуванням економічної доцільності, рівня технологічних процесів, технічного стану обладнання, газоочисних установок.

Для діючих і тих, що проектуються, окремих типів обладнання і споруд залежно від часу розроблення та введення у дію, наявності наукових і технічних розробок, економічної доцільності встановлюються:

норматив гранично допустимого викиду забруднюючої речовини стаціонарного джерела;

технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин або їх суміші, які визначаються у місці їх виходу з устаткування.

До технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин належать:

поточні технологічні нормативи - для діючих окремих типів обладнання, споруд на рівні підприємств з найкращою існуючою технологією виробництва аналогічних за потужністю технологічних процесів;

перспективні технологічні нормативи - для нових і таких, що проектуються, будуються або модернізуються, окремих типів обладнання, споруд з урахуванням досягнень на рівні передових вітчизняних і світових технологій та обладнання. Статтею 8 цього закону Нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел.

Нормативи гранично допустимих рівнів впливу на атмосферне повітря встановлюються для кожного стаціонарного джерела по всіх створюваних ним видах фізичних і біологічних факторів.

Нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів встановлюються на рівні, за якого фізичний та біологічний вплив усіх джерел у цьому районі, з урахуванням перспектив його розвитку, в період терміну дії встановленого нормативу не призведе до перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря (за найбільш суворим нормативом).

Статтею 9Нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел. Для кожного типу пересувних джерел, що експлуатуються на території України, встановлюються нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів цих джерел, які розробляються з урахуванням сучасних технічних рішень щодо зменшення утворення забруднюючих речовин, зниження рівнів впливу фізичних факторів, очищення відпрацьованих газів та економічної доцільності.

1.2.3 Проблеми екологізації автомобільного транспорту України

Екологічні проблеми, зв'язані з використанням традиційного моторного палива в двигунах транспортних засобів, актуальні не тільки для України, але і для всіх країн світу. В багатьох країнах світу прийняті жорсткі вимоги по екологізації автотранспорту. В результаті з 2000 року по 2007 рік кількість шкідливих речовин у відпрацьованих газах автомобілів за рубежем знизилася приблизно в 2 рази, а всього за останні 40 років зміст токсичних компонентів зменшився на 70%. В даний час багато моторобудівних фірм узяли курс на рішення задачі досягнення нульової токсичності відпрацьованих газів. Їх багаторічний досвід показує, що добитися цього можна тільки у разі використовування альтернативних видів моторного палива. Саме тому, практично всі перспективні екологічно чисті автомобілі, проектуються під альтернативні види палива.

Значні матеріальні витрати на створення екологічно чистих машин, пов'язані не з благородністю і альтруїзмом західних моторобудівних компаній, а визначаються тиском державних законів. Побічно ці закони торкнулися і України - до нас хлинув потік зарубіжних автомобілів, які в розвинених країнах були визнані екологічно не безпечними, тим самим поповнивши вітчизняний автопарк автомобілів, що завдають колосального збитку екології наших міст. Справедливості ради необхідно визнати, що вироблені в Україні автомобілі відстають на 8-10 років по всіх показниках у тому числі і по екології від автомобілів, що випускаються в даний час в промислово розвинених країнах.

В 1992 році був прийнятий Закон України про охорону атмосферного повітря. Законом встановлені єдині для України нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря, до яких відносяться гранично допустимі концентрації ГДК забруднюючих речовин від автомобілів в атмосферному повітрі. Для транспортних засобів встановлюються нормативи змісту забруднюючих речовин в відпрацьованих газах автотранспорту.

Передбачаються заходи по зниженню токсичності і знешкодженню відпрацьованих газів автомобілів і других транспортних засобів переходу транспорту на менш шкідливі види енергії і палива, обмеженню в їзду автотранспорту в житлові зони. Заборонено виробництво і експлуатацію транспортних засобів, в яких перевищує встановлені норми вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автотранспорту. Поліпшення конструкцій транспортних засобів і умов їх експлуатації. Організація в межах міста режимів руху всіх видів транспорту.

Введення на території України з січня 2001 року норми Євро-2 поки є чисто декларативним актом, оскільки, нераціональна структура вітчизняної нафтопереробки, недостатні потужності вторинних процесів визначає низьку якість вироблюваних бензинів і дизельного палива, не відповідного сучасним вимогам.

Якість вітчизняних автомобільних двигунів повинні бути кращими, в більшості поступаються зарубіжним по таких показниках, як питома потужність, економічність, експлуатаційна технологічність, екологічність.

Тому, в даний час єдиним шляхом підвищення екологічності автотранспорту є його перехід на природний газ, що забезпечить скорочення шкідливих викидів в оточуючу середовище двигунами автомобілів до рівня, що відповідає жорстким європейським нормам. Норми токсичності вихлопних газів автомобілів представлені в таблиці 1.4.


Таблиця 1.4 - Норми токсичності вихлопу автомобілів для розвинених європейських країн

Найменування стандартівРік введенняВміст у вихлопі токсичних речовин

CO

Тверді частинки
Євро - 0198814,411,22,5-----
Євро - 119938,04,51,10,36
Євро - 219967,04,01,10,15
Євро - 319995,02,00,60,1
Євро - 420053,51,5-----0,02
Євро - 520082,01,5-----0,02